Svaly končetin - 11.část

10. května 2009 v 23:13 | x |  Jak funguje kůň
Jak funguje kůň


Svaly končetin

Jedním z úkolů končetin koně je energický pohyb dopředu, proto musí být opatřené velkými a silnými svaly (např. svaly zádě). Dále slouží končetiny jako opora těla při stání a odpočinku, některé jejich svaly proto musí být opatřené šlachovou tkání (např. ohýbače a natahovače prstů).

Hrudní končetina

O pohyb hrudní končetiny se starají dvě skupiny svalů: svaly pletence ramenního, které zajišťují pohyb končetiny vůči hrudníku a trupu, protože spojují "horní" kosti končetiny s krční a hrudní páteří a hrudním košem. Dále jsou vlastní svaly hrudní končetiny, které spojují jednotlivé kosti končetiny a zajišťují jejich vzájemný pohyb.

Svaly pletence ramenního

Tyto svaly spojují hrudní končetiny s trupem formou pružného závěsu (viz minulý díl seriálu), pomáhají stabilizovat končetinu u stojícího koně a podílejí se na pohybu koně vpřed i do strany. Povrchově uložené svaly ramenního pletence také určují tvar krku, plecí i hrudníku.
Povrchové svaly pletence jsou: kývač hlavy, zvedač hlavy, lopatkopříční sval, nejširší hřbetní a povrchový prsní sval, hluboké svaly jsou prsní hluboký, podklíčkový, kosočtvereční a dolní pilovitý sval krční a hrudní. Jejich funkci při pohybu hrudní končetiny vysvětlují následující obrázky:
obr. 1aObr.1a: levá hrudní končetina se zvedla a opisuje oblouk směrem dopředu. Princip je jednoduchý: mezi střední a dolní třetinou lopatky je otočný bod (žluté kolečko). Pokud tahají svaly za její horní zadní konec dozadu a za její dolní přední konec dopředu, končetina jde do předkročení=opisuje oblouk dopředu, nebo se v případě couvání sune trup přes podepírající končetinu dozadu. Pracují konkrétně tyto svaly: 1b - hrudní část kápovitého svalu, 2b - hrudní část dolního pilovitého svalu, 3 - lopatkopříční sval, 4 - zvedač hlavy, 5 - povrchový prsní sval.


obr. 1b


Obr.1b: kůň byl podepírán levou hrudní končetinou a jeho trup se přes ni sunul dopředu, čili končetina šla do zákroku. Během této fáze táhly svaly horní přední konec lopatky dopředu a dolní zadní konec spolu s horní částí pažní kosti dozadu, a to konkrétně: 1a - krční část kápovitého svalu, 2a - krční část dolního pilovitého svalu, 6 - krční část kosočtverečného svalu, 7 - podklíčkový sval, 8 - nejširší hřbetní sval, 9 - hluboký prsní sval.

Tyto svaly se také podílejí na úkroku hrudní končetiny do strany - např. při překrocích a další cvicích na dvou stopách, spinech či manévrech při cuttingu apod.


obr. 2a

Obr.2a: úkrok hrudní končetiny do strany zajišťují svým stahem tyto svaly: 1 - kosočtverečný sval, 2 - kápovitý sval, 3 - podhřebenový sval, 4 - deltový sval. Přitom se musí uvolnit a natáhnout povrchové prsní svaly 5 - sestupný a 6 - příčný.

obr. 2b

Obr.2b: přitažení hrudní končetiny provedou svým stahem svaly: 7 - podklíčkový, povrchový prsní sval (5 - sestupný, 6 - příčný) a 8 - hluboký prsní sval, uvolnit a natáhnout se musí 3 - podhřebenový sval a 4 - deltový sval.

obr. 3


Vlastní svaly hrudní končetiny

Při pohybu se samozřejmě hrudní končetina nechová jako jednolitý sloup. Ohýbá se v kloubech a to jí umožňují další svaly. U koně se tyto svaly starají v převážné většině pouze o natažení a ohnutí kloubů. Natahovače a ohýbače ramenního a loketního kloubu (obr.3) jsou silné svaly, které spojují vnější nebo vnitřní plochu lopatky s pažní kostí, popřípadě až s kostmi předloktí. Ramenní kloub natahuje sval nadhřebenový (1), ohýbají ho svaly podhřebenový (2), deltový (3) a malý oblý (4) - všechny tyto svaly leží mezi lopatkou a kůží a propůjčují tak této oblasti tvar. Velký oblý sval ohýbá ramenní kloub, natahují ho kloubní a podlopatkový sval, které jsou schované pod lopatkou. Loketní kloub ohýbají sval pažní (5) a dvojhlavý pažní (6) (ten zároveň natahuje ramenní kloub), narovnává ho především trojhlavý pažní sval (7). Kromě ohýbání jednotlivých kloubů ve fázi kmitu (čili když končetina opisuje ve vzduchu oblouk) mají tyto svaly další velmi důležitou úlohu: ve fázi podpěru stabilizují celou končetinu, aby byla jako pevný sloup, a aby svaly pletence ramenního mohly přes ni "převalit" trup. Díky nim pak končetina může nést celou tíhu těla koně a nezalomí se do žádné strany. Tyto svaly jsou také protkány šlašitou tkání, takže působí částečně jako pružiny v "tlumičích".

obr. 4

Natahovače a ohýbače zápěstního kloubu a kloubů prstu (obr.4 - a: vnější strana, b: vnitřní strana, c: zepředu, d: zezadu) spojují dolní konec pažní kosti a kosti předloktí s kostmi záprstí a prstu, u koní mají svalová bříška pouze ve své horní části, od záprstního kloubu dolů se jedná pouze o různě dlouhé úponové šlachy. Kratší je mají ohýbače a natahovače zápěstního kloubu (tj. vřetenní (1) a loketní (2) natahovač zápěstí, vřetenní (3) a loketní (4) ohýbač zápěstí), delší - dosahující až ke kopytům - je mají ohýbače a natahovače prstů (u koně známe společný natahovač prstu (5), postranní natahovač prstu (6), povrchový ohýbač prstu (7), hluboký ohýbač prstu (8), mezikostní sval (9)). Šlachy těchto svalů jsou u kloubů pevně drženy příčnými vazy, "poutky". Jak napovídají názvy, tyto svaly zajišťují pouze ohnutí a natažení končetiny. Protože jsou však natahovače a především ohýbače prstu opatřené velmi dlouhými úponovými šlachami, získaly u koní další roli:
- chovají se jako ocelové pružiny, pomáhají koni během pohybu šetřit svalovou energii (viz dynamický oblouk),
- během stání se do nich "pověsí" spěnka jako do gumových popruhů (závěsný aparát spěnky) a opět to šetří svalovou energii koně (viz statický oblouk).

Pánevní končetina

Pánevní končetiny jsou motorem koně, starají se o posun celého těla vpřed, proto musí být obdařené silnými a velmi výkonnými svaly. Vždyť rychlý běh je hlavní deviza koní, která jim jako živočišnému druhu umožnila přežít až do dneška. K "výrobě" posunu slouží především mohutné svaly v oblasti pánve - bedrovce a hýžďové svaly, které zajišťují ohnutí a silové narovnání bederně-křížového a kyčelního kloubu, sekundují jim slabší svaly stehenní a ještě slabší lýtkové, které ohýbají a silově narovnávají klouby kolenní a hlezenní. Menší význam pro pohyb pánevních končetin pak mají i svaly břišní.
Funkci bedrovců, hýžďových a stehenních svalů pomůže objasnit následující obrázek.

obr. 5a

Obr.5a: Levá pánevní končetina je ve fázi kmitu a opisuje oblouk dopředu. Ohýbá se kyčelní a bederně - křížový kloub, narovnává se kloub kolenní a hlezenní. Podílejí se na tom svým stahem velký bedrovec (1) a kyčelní sval (2), napínač široké povázky (3) a čtyřhlavý stehenní sval (4). Přitom se musí uvolnit a prodloužit střední hýžďový sval (5) a zadní stehenní svaly (6), k nimž patří poloblanitý, pološlašitý a částečně i dvojhlavý stehenní sval.

obr. 5b

Obr.5b: Levá pánevní končetina je zakročená - dokud "jde dozadu", stahují se střední hýžďový (5) a zadní stehenní svaly (6), naopak bedrovce (1 a 2) a přední stehenní svaly (3 a 4) se musí uvolnit.
Hýžďové svaly (povrchový, hluboký a především střední) spojují zezadu kyčelní kost pánve se stehenní kostí. Narovnávají svým stahem kyčelní kloub a podílejí se na úkroku pánevní končetiny do strany. Díky nim může kůň, kromě energického posunu vpřed při rychlém běhu, silou vykopnout po útočící šelmě, vzepnout se nebo se silně odrazit a skočit. Jejich protějškem je napínač široké povázky, který spojuje kyčelní hrbol s kolenní povázkou, a tím ohýbá kyčelní kloub a natahuje kolenní, podílí se na tom, aby pánevní končetina udělala prostorný krok dopředu směrem pod těžiště koně. Zadní stehenní svaly přemosťují několik kloubů, protože se táhnou od pánve nebo křížové kosti ke stehenní kosti a některé až ke kostem hlezenního kloubu. Díky tomu narovnávají kyčelní kloub a zároveň narovnávají nebo ohýbají kloub kolenní či hlezenní. Jejich dolní část tvoří tzv. Achilovu šlachu, která se upíná na patní kost a narovnává hlezenní kloub, čímž se podílí na energickém posunu těla dopředu.

obr. 6a

Obr.6a: Levá pánevní končetina je zakročená, kopyto na zemi, takže se podílí na energickém posunu těla dopředu. Zadní stehenní svaly svým silným stahem narovnávají kyčelní kloub, a protože končetina je fixním bodem, sunou trup přes tuto končetinu směrem vpřed. Přední stehenní svaly nedovolí, aby přitom došlo k ohnutí kolene.

obr. 6b

Obr.6b: Levá pánevní končetina se odrazila od země a její klouby se ohýbají, aby mohla opsat oblouk směrem dopředu. Stejné zadní stehenní svaly se stahují, ale nyní je fixním bodem trup, proto hýbou končetinou. Zároveň jsou přední stehenní svaly uvolněné, takže dochází především k ohnutí kolenního kloubu, zadní stehenní svaly "přitahují bérce k pánvi".
Střední stehenní svaly jsou slabé a především přitahují pánevní končetinu k tělu (křížení končetin). Čtyřhlavý stehenní sval je silný sval, který má za úkol narovnávat kolenní kloub, jedna jeho hlava také ohýbá kloub kyčelní.
Svaly bérce, čili lýtkové svaly, mají za úkol ohýbat nebo natahovat hlezenní kloub. Dvojhlavý lýtkový sval je součástí Achillovy šlachy.
Ohýbače a natahovače prstu jsou stejné jako na hrudních končetinách.
Příště si řekneme o funkci svalů, šlach a kloubů "globálněji", seznámíme se s tzv. statickým a dynamickým obloukem koně.


 


Aktuální články

Reklama